Pracownicy uprawnieni do wcześniejszej emerytury ze względu na pracę w warunkach szczególnych, którym do emerytury brakuje nie więcej niż cztery lata, podlegają ochronie przed zwolnieniem.

Wa

Czytelnik czyliwiesz.pl pyta: Mam 58 lat, przepracowałem w całym swoim życiu 32 lata, w tym ponad 18 w warunkach szczególnych, co potwierdzone jest w świadectwach pracy. Obecny pracodawca chce mi wypowiedzieć umowę o pracę, czy przysługuje mi ochrona jako pracownikowi któremu do emerytury brakuje mi mniej niż cztery lata.

Na powyższe pytanie należy odpowiedzieć twierdząco, ponieważ osobie mającej uprawnienia do wcześniejszej emerytury ze względu na pracę w warunkach szczególnych przysługuje ochrona przewidziana w art. 39 kodeksu pracy.

Wyżej wymieniony artykuł stanowi że pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, jeżeli okres zatrudnienia umożliwia mu uzyskanie prawa do emerytury
z osiągnięciem tego wieku.

Zatem jeżeli czytelnik posiada potwierdzony w świadectwie pracy co najmniej 15 letni okres zatrudnienia w warunkach szczególnych może bronić się przed zwolnieniem powołując się na uprawnienia wynikające z art. 39 kodeksu pracy. Aby tego dokonać musi on poinformować pracodawcę o posiadanym wieku emerytalnym przedkładając wyżej wymienione świadectwo pracy.

r.pr. Jacek Kopacz

Zostaw Komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.