Nabycie działki w wyniku uwłaszczenia przez małżonków.

Po śmierci mojego ojca okazało się, że mój ojciec zapisał w testamencie działkę na której stoi dom i na której mieszkam wnukowi. Działka nie ma założonej księgi wieczystej jest tylko akt własności ziemi, który potwierdza że w latach siedemdziesiątych dwudziestego wieku ojciec nabył tą działkę w wyniku uwłaszczenia. Obecnie wnuk ojca żąda wydania mi działki z domem, czy jest to możliwe skoro rodzice zawsze mówili, że działka należy do nich obojga.

Odpowiadając na powyższe pytanie, w pierwszej kolejności wskazać należy, że wnuk będzie mógł żądać ewentualnego opuszczenia domu, dopiero w momencie gdy sąd stwierdzi, iż nabył spadek na podstawie testamentu po pańskim ojcu.

Natomiast kto był właścicielem działki, to znaczy sam ojciec czy ojciec  i matka, nabytej w wyniku uwłaszczenia uzależnione jest od tego czy na dzień 4.11.1971 r. rodzice byli w związku małżeńskim. Jeżeli pozostawali w związku z małżeńskim nieruchomość ta stała się współwłasnością małżeńską, a zatem ojca i matki.

W myśl zasad określonych przez Kodeks rodzinny i opiekuńczy każda nieruchomość rolna nabyta na podstawie przepisów ustawy o uregulowaniu własności gospodarstw rolnych powinna być zaliczona do majątku wspólnego małżonków, gdy w 4.11.1971 r. istniała między nimi wspólnota ustawowa (taka ostatecznie ukształtowana linie orzecznictwa potwierdzają np. uchwały SN: z 1.02.1989 г., III CZP 114/88, PS 1992/10, s. 76; z 24.01.1991 г., III CZP 61/90, OSNCP 1991/7, poz. 87, i z 14.04.1994 г., III CZP 45/94, „Wokanda” 1994/8, s. 8; oraz wyroki SN: z 9.09.1999 г., |I CKN 458/98, LEX nr 1216173, i z 9.11.2000 г., II CKN 327/00, LEX r 52610).

Odpowiadając na zadane na wstępie pytanie, jeżeli pańscy rodzice byli w dniu 4.11.1971 r. małżeństwem, wnuk ojca nie może żądać wydania nieruchomości, ponieważ w wyniku nabycia spadku po swoim dziadku na podstawie testamentu może stać się właścicielem tylko połowy działki.

radca prawny

Jacek Kopacz

Zostaw Komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *