Rozdzielność majątkowa w sądzie czy u notariusza

Chciałbym ustanowić rozdzielność majątkową, gdzie mogę to załatwić.

Zawarcie związku małżeńskiego powoduje, iż powstaje między małżonkami wspólność majątkowa tzn. majątek wspólny, oprócz majątku małżeńskiego każdy z małżonków posiada jeszcze majątek osobisty, o czym pisałem tutaj: Moje Twoje Nasze, czyli co jest czyje w związku małżeńskim.

Odpowiadając na pytanie na wstępie wskazać należy, iż sposób ustanowienia rozdzielności majątkowej uzależniony jest w zasadzie od tego, czy na tą czynność jest zgoda obojga małżonków czy tej zgody brak.

Jeżeli chęć ustanowienia rozdzielności majątkowej jest po obu stronach wówczas sprawa jest prosta, wystarczy udać się do notariusza, który sporządzi odpowiednią umowę w formie aktu notarialnego.

 Natomiast jeżeli ustanowienia rozdzielności majątkowej chce tylko jeden małżonek, wówczas koniecznym jest wystąpienie do sądu z pozwem przeciwko drugiemu małżonkowi, gdzie w trakcie procesu sądowego wykazać trzeba będzie, iż wprowadzenie rozdzielności majątkowej jest konieczne.

Podkreślenia wymaga że przepisy regulujące tą czynność nie wskazują, z jakich konkretnie powodów sąd może orzec rozdzielność zaznaczając, iż tylko z ważnych powodów, niemniej z praktyki wynika że najczęściej jest to separacją faktyczna, trudności w zarządzaniu majątkiem wspólnym, poważne zagrożenie interesu majątkowego jednego z małżonków.

Warto podkreślić, że rozdzielność majątkowa powstaje także w momencie orzeczenia rozwodu lub separacji, a także  w razie ogłoszenia upadłości jednego z małżonków.

radca prawny

Jacek Kopacz

Zostaw Komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *