adwokat mielec

Nie „opłaca się” przechodzić na emeryturę pomostową, kobietom w wieku 58 lat a mężczyznom w wieku 63 lat, ponieważ emerytura pomostowa pozabawia prawa do rekompensaty.

– Mam 63 lata i 5 miesięcy chciałbym przejść na emeryturę pomostową, posiadam odpowiedni okres pracy w warunkach szczególnych w rozumieniu ustawy o emeryturach pomostowych, czy jest sens przechodzić na emeryturę pomostową w moim wieku.

Ustawa o emeryturach pomostowych daje możliwość przejścia na emeryturę w obniżonym wieku tj. 55 lat dla kobiet i 60 lat dla mężczyzn, po spełnieniu szeregu warunków.

Emeryturę pomostową można pobierać do czasu uzyskania powszechnego wieku emerytalnego tj. 60 lat kobiety i 65 lat mężczyźni.

Przedmiotowa ustawa przewiduje również możliwość uzyskania prawa do rekompensaty,
tj. dodatku do emerytury za pracę w warunkach szczególnych. Ale dodatek ten należy się tylko wtedy jeżeli nie skorzystamy z prawa do wcześniejszej emerytury ze względu na  pracę w warunkach szczególnych  lub z emerytury pomostowej.

Art.  21.  [Nabycie prawa do rekompensaty]

1. Rekompensata przysługuje ubezpieczonemu, jeżeli przed dniem 1 stycznia 2009 r. ma okres pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze w rozumieniu przepisów ustawy o emeryturach i rentach z FUS, wynoszący co najmniej 15 lat.

2. Rekompensata nie przysługuje osobie, która ma ustalone decyzją prawomocną prawo do emerytury na podstawie przepisów ustawy o emeryturach i rentach z FUS lub przepisów odrębnych.

Z powyższego przepisu wynika, iż uzyskanie prawa do emerytury pomostowej pozbawia prawa do rekompensaty, co ze względu na okres w jakim można pobierać emeryturę pomostową tj. maksymalnie 5 lat, a jeżeli uzyskamy prawo do emerytury w wieku 63 lat to tylko przez okres dwóch lat, natomiast rekompensatę będzie można pobierać przez okres nawet kilkudziesięciu lat, dlatego też złożenie wniosku o emeryturę  pomostową powinno być przemyślane  i przeanalizowane pod kątem ekonomicznym.

r.pr. Jacek Kopacz

17.01.24 r.

Zostaw Komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *