adwokatmielec

Dobra zmiana dla emerytów którzy pracowali w warunkach szczególnych

W dniu 1 stycznia 2024 r. w życie weszła ustawa  z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o emeryturach pomostowych oraz niektórych innych ustaw, która poprawiła sytuację emerytów którzy pracowali w warunkach szczególnych, a nie występowali o wcześniejszą emeryturę lub emeryturą pomostową.

Brzmienie art. 21 ustawy pomostowej  do 31.12.23 r.:

1. Rekompensata przysługuje ubezpieczonemu, jeżeli ma okres pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze w rozumieniu przepisów ustawy o emeryturach i rentach z FUS, wynoszący co najmniej 15 lat.

2. Rekompensata nie przysługuje osobie, która nabyła prawo do emerytury na podstawie przepisów ustawy o emeryturach i rentach z FUS.

Nowe brzmienie:

Art. 21. 1. Rekompensata przysługuje ubezpieczonemu, jeżeli przed dniem 1 stycznia 2009 r. ma okres pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze w rozumieniu przepisów ustawy o emeryturach i rentach z FUS, wynoszący co najmniej 15 lat.

2. Rekompensata nie przysługuje osobie, która ma ustalone decyzją prawomocną prawo do emerytury na podstawie przepisów ustawy o emeryturach i rentach z FUS lub przepisów odrębnych.

Powyższa zmiana poprawia sytuację osób, które pracowały w warunkach szczególnych, a nie występowały do ZUS o prawo do emerytury wcześniejszej lub pomostowej oraz osób które pomimo wnioskowania o taką emeryturę dostały decyzję odmowną od ZUS.

r.pr. Jacek Kopacz

Zostaw Komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *