Przykładowe stawki honorarium:

Na wynagrodzenie radcy prawnego składa się honorarium (wynagrodzenie za świadczoną pomoc prawną) oraz zwrot ewentualnych wydatków (opłaty sądowe, skarbowe, podatki i inne koszty, poniesione w związku z prowadzeniem danej sprawy).

Przy ustalaniu honorarium brane są w szczególności następujące czynniki:

  • charakter i rodzaj sprawy
  • konieczny nakład pracy, złożoność sprawy
  • miejsce i termin wykonywania usługi
  • wymagana wiedza specjalistycznaporada prawna online: od 35,00 zł
  • porada prawna bez analizy dokumentów: od  45,00 zł
  • porada prawna z analizą dokumentów: od 60,00  zł
  • porada prawna wraz ze sporządzeniem projektu pisma procesowego: od 80,00 zł
  • uczestnictwo w rozprawie: + 100 zł

Kancelaria JK Kopacz

Poszukują Państwo Doświadczonego Sprawdzonego radcy prawnego?

Na wynagrodzenie radcy prawnego składa się honorarium (wynagrodzenie za świadczoną pomoc prawną) oraz zwrot ewentualnych wydatków (opłaty sądowe, skarbowe, podatki i inne koszty, poniesione w związku z prowadzeniem danej sprawy).