Przykładowe stawki honorarium:

Na wynagrodzenie radcy prawnego składa się honorarium (wynagrodzenie za świadczoną pomoc prawną) oraz zwrot ewentualnych wydatków (opłaty sądowe, skarbowe, podatki i inne koszty, poniesione w związku z prowadzeniem danej sprawy).

Przy ustalaniu honorarium brane są w szczególności następujące czynniki:

  • charakter i rodzaj sprawy
  • konieczny nakład pracy, złożoność sprawy
  • miejsce i termin wykonywania usługi
  • wymagana wiedza specjalistyczna

Cennik: 

  • porada prawna online od 90 zł
  • porada prawna bez analizy dokumentów od  100zł
  • porada prawna z analizą dokumentów od 150 zł
  • porada prawna wraz ze sporządzeniem projektu pisma procesowego od 150zł

Kancelaria JK Kopacz

Na wynagrodzenie radcy prawnego składa się honorarium (wynagrodzenie za świadczoną pomoc prawną) oraz zwrot ewentualnych wydatków (opłaty sądowe, skarbowe, podatki i inne koszty, poniesione w związku z prowadzeniem danej sprawy).