Moje Twoje Nasze, czyli co jest czyje w związku małżeńskim.

Moje Twoje Nasze,

czyli co jest czyje w związku małżeńskim.

Często spotykam się z pytaniami zadawanymi przez osoby będące w związkach małżeńskich czy rzeczy jakie posiadają wspólnie z współmałżonkami należą do obojga czy tylko do jednego z nich.

Podział majtku mielec adwokat

Dla przykładu dość powszechnie występująca sytuacja: jeden z małżonków dostaje umową darowizny działkę od rodziców, na której następnie małżonkowie budują wspólnie dom ze środków zarobionych podczas trwania związku małżeńskiego, będąc przekonani, że są współwłaścicielami działki i domu. Oczywiście życie w takim przekonaniu nie stanowi żadnego problemu, jednak pojawia się on dopiero w momencie, kiedy w związku nie dzieje się najlepiej i małżonkowie postanawiają się rozstać, a następnym krokiem jest konieczność podziału majątku.

Wówczas dopiero okazuje się, iż działka i postawiony na niej dom są własnością tego z małżonków, który otrzymał ją umową darowizny od rodziców, natomiast drugiemu małżonkowi należy się tylko zwrot kosztów poniesionych na ta działkę czyli połowę wartość domu tzw. nakłady na działkę, co jest nie małym zaskoczeniem dla tego z małżonków któremu przysługują tylko nakłady.

Dlatego też osoby będące w związku małżeńskim w którym obowiązuje tzw. ustawowa wspólność majątkowa (najbardziej powszechny ustój majątkowy małżeński), chyba że zawarły umowę wprowadzającą inny ustrój majątkowy muszą być świadome że e ich małżeństwie są trzy majątki: wspólny należący do obojga małżonków oraz dwa majątki odrębne  tj.: jeden męża i jeden żony. Przedmioty nabyte przez jednego z małżonków na podstawie umowy darowizny lub w wyniku otrzymania spadku należą tylko do tego małżonka, który daną rzecz otrzymał (wchodzą do jego majątku odrębnego), natomiast do majątku wspólnego wchodzą rzeczy, które zostały zakupione za środki finansowe ( np. z wynagrodzenia za pracę) zgromadzone w trakcie trwania związku małżeńskiego.

r.pr Jacek Kopacz

Zostaw Komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *