Odszkodowanie za wypadek w gospodarstwie rolnym z OC rolników.

Kto i w jakich przypadkach może żądać odszkodowania i zadośćuczynienia za wypadek w gospodarstwie rolnym.

adwokat mielec wypadek

Ostatnio zwrócono się do mnie z pytaniem: czy można i od kogo żądać odszkodowania za wypadek jaki zdarzył w gospodarstwie rolnym, a skończył się dla poszkodowanego połamaniem nóg, stłuczeniach i kilkutygodniowej hospitalizacji.

Na wstępie zauważyć należy że każde gospodarstwo rolne podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu tzw. OC posiadaczy gospodarstwa rolnego. Na podstawie art. 44, art. 50 ust. 1, art. 4 pkt 1 i 2 oraz 9 ust. 2 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z prowadzeniem gospodarstwa rolnego przejmuje zakład ubezpieczeń w związku z zawarta umową ubezpieczenia.

W opisywanej sprawie syn rolnika pomagał w gospodarstwie rolnym, w trakcie wykonywania czynności na polecenie ojca wszedł po drabinie na strop jednego z budynków gospodarczych, gdzie przechowywane było zboże, poruszając się po stropie pośliznął się
i spadł przez otwór w stropie w dół, łamiąc sobie nogi oraz doznając silnych stłuczeń. Podkreślić należy że czynności takie poszkodowany wykonywał codziennie.

Kto jest odpowiedzialny za tego typu zdarzenie?

W tym przypadku odpowiedzialność za wypadek ponosi rolnik, którego zawinione działanie doprowadziło do wypadku, ponieważ to na nim jako posiadaczu gospodarstwa spoczywał obowiązek, zabezpieczenia otworu w stropie barierkami, tak aby prace na stropie mogły być wykonywane bez żadnych zagrożeń. Na podstawie wyżej wymienionych przepisów odpowiedzialność ta w związku z zwartą umowa OC przejmuje ubezpieczyciel.

Odpowiadając na pytanie postawione na wstąpię poszkodowany ma prawo żądać zapłaty zadośćuczynienia i odszkodowania od zakładu ubezpieczeniowego z którym rolnik miał zwartą umowę ubezpieczenia OC.

r.pr. Jacek Kopacz

Zostaw Komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *