CZY POMIMO BŁĘDU W ŚWIADECTWIE PRACY SĄD PRZYZNA PRAWO DO WCZEŚNIEJSZEJ EMERYTURY ZE WZGLĘDU NA PRACĘ W WARUNKACH SZKODLIWYCH

Do kancelarii zgłosiła się klienta, która ukończyła 55 lat, posiada staż pracy przekraczający 20 lat w tym ponad 15 lat w warunkach szczególnych. ZUS odmówił jej prawa do emerytury ze względu na błędnie wystawione świadectwo pracy, w którym wpisane zostało stanowisko pracy nie wskazane w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 07 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze.

Klientka pracowała w DEZAL sp. z o.o. w Nowej Dębie, zgodnie zdanymi podanymi w świadectwie pracy na stanowisku praser tworzyw sztucznych oraz monter sprzętu gospodarstwa domowego – sitodruk, pracodawca zaliczył te okresy pracy do wykonywanych w warunkach szkodliwych.

Błąd pracodawcy polegał na tym, iż podane nazwy stanowisk nie istnieją w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 07 lutego 1983 r., czego skutkiem była odmowa przez ZUS prawa do emerytury.

Czy w takiej sytuacji nasza klientka ma szansę  na uzyskanie emerytury, oczywiście tak i to bardzo duże, niemniej jednak musi ona wykazać przed sądem, że praca przez nią świadczona wykonywana była w warunkach szczególnych, podczas których narażona była na szkodliwe działanie czynników takie jak opary chemiczne wydzielające się podczas malowania metodą sitodruk czy podczas pracy na wtryskarce.

Zatem po pierwsze klientka musi wystąpić do sądu z odwołaniem od decyzji ZUS, następnie wykazać za pomocą dowodów, a będą to przeważnie świadkowie, że  praca wykonywana była w warunkach szczególnych, nie jest to łatwe, ale też nie niemożliwe.

Reasumując błąd w świadectwie pracy, polegający na wadliwe wpisanym stanowisku pracy, nie przekreśla szansy na uzyskanie prawa do wcześniejszej emerytury.

Na marginesie dodam, że wyżej opisana klientka po przeprowadzonym postępowaniu sądowym, w którym reprezentowana była przez naszą kancelarię uzyskała prawa do emerytury.

radca prawny

Jacek Kopacz

Zostaw Komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *