OD KOGO ŻĄDAĆ ODSZKODOWANIA ZA ZDERZENIE Z POWALONYM NA DROGĘ DRZEWEM

Nie często, ale zdarzają się takie sytuacje, kiedy w wyniku silnego wiatru lub intensywnych opadów śniegu przydrożne drzewa łamią się opadając na drogę, w wyniku czego jadące samochody najeżdżają na powalone konary.

wypade

Zderzenia z drzewami kończą się bardzo poważnymi konsekwencjami w postaci uszkodzonych samochodów, ale także i obrażeń kierowców i pasażerów.

Ostatnio do takiego wypadku doszło na jednej z dróg wojewódzkich.

W takiej sytuacji zachodzi pytanie czy ktoś jest odpowiedzialny za szkody powstałe w wyniku takiego zdarzenia.

W łatwiejszej sytuacji są właściciele samochodów, którzy mają zawartą umowę autocasco, ponieważ mogą zwrócić się o naprawienie szkody do swojego ubezpieczyciela.

Ale co w sytuacji kiedy takiej formy ubezpieczenia nie mamy.

Wówczas musimy ustalić jaka jest to droga tzn.: gminna, powiatowa, wojewódzka czy krajowa. Czynność ta jest o tyle istotna, iż pozwala nam ustalić kto tą drogą zarządza, czyli zarządcę drogi.

W przypadku drogi gminnej zarządca jest gmina, powiatowej powiatowy zarząd  dróg, wojewódzkiej zarząd dróg, a krajowych Generalna Dyrekcja Dróg i Autostrad.

Po ustaleniu powyższego należy zwrócić się do ww. zarządców dróg z żądaniem naprawienia szkody poprzez zapłatę odpowiedniej kwoty, ponieważ to one odpowiadają za tego typu zdarzenia, będąc zobowiązane m.in. do utrzymywania zieleni przydrożnej, w tym sadzenia i usuwania drzew oraz krzewów, na podstawie ustawy o drogach publicznych. Przepisy te nakazują zarządcom dróg kontrolę rosnących w pasie drogowym drzew i w razie stwarzania zagrożenia usuwanie chorych drzew grożących powaleniem.

Niedopełnienie tego obowiązku skutkuje odpowiedzialnością za tego rodzaju wypadki.

Pamiętać musimy, o tym że zarządca  będzie bronił się przed przyjęciem odpowiedzialności odszkodowawczej wykazując, iż dopełnił wszelkich ciążących na nim obowiązków, a przyczyną zdarzenia była siła wyższa np. silny wiatr przed którym nie można było się zabezpieczyć i przewidzieć jego skutków.

Dlatego też dochodzenie odszkodowania nie jest rzeczą łatwą i zazwyczaj koniecznym skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego.

radca prawny

Jacek Kopacz

Zostaw Komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *