DO PRACY W WARUNKACH SZCZEGÓLNYCH NIE MOŻNA ZALICZYĆ OKRESU URLOPU WYCHOWAWCZEGO

odwołanie od decyzji zus prawnik  mielec

Klientka kancelarii zwróciła się do nas z takim pytaniem:

Zamierzam złożyć wniosek  do ZUS o prawo do wcześniejszej emerytury ze względu na pracę w warunkach szkodliwych, zastanawiam się czy do wymaganego okresu pracy w warunkach szkodliwych zaliczony zostanie czas kiedy po urodzeniu dziecka udzielony został mi urlop wychowawczy.

Odpowiadając na powyższe pytanie, stwierdzić należy że niestety okres urlopu wychowawczego nie zostanie uznany za prace w warunkach szkodliwych.

Sądy uzasadniając takie stanowisko wskazują, iż do okresu zatrudnienia w szczególnych warunkach może być zaliczony jedynie okres niewykonywania pracy, za który pracownik otrzymał wynagrodzenie lub świadczenia z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Z związku z tym, że podczas urlopu wychowawczego pracownik nie otrzymuje świadczeń z ZUS, jak również faktycznie nie świadczy pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, nie ma możliwości uznania tego okresu za dającego uprawnienia do wcześniejszej emerytury.

Niemniej jednak podkreślić należy, że wyjątek pozwalający na zaliczenie okresów niewykonywania pracy do okresu pracy w szczególnych warunkach obejmuje tylko okres pobierania wynagrodzenia i świadczeń z ubezpieczenia społecznego związanych z ciążą
i macierzyństwem.

r. pr. Jacek Kopacz

Zostaw Komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.