ROZGRANICZENIE – CZYLI JAK ZAŁATWIĆ SPÓR O GRANICĘ.

Rozgraniczenie – czyli jak załatwić spór o granicę.

– Chciałbym ogrodzić swoją działkę i w tym celu muszę ustalić prawidłowy przebieg granicy, próbowałem dogadać się w tej kwestii z sąsiadem, jednak nasze wskazania, co do przebiegu granicy znacznie się różnią, jak mogę ustalić prawidłowy przebieg granicy, jeżeli nie możemy się dogadać z sąsiadem. – z takim pytaniem zwrócił się klient do naszej kancelarii.

Tzw. spory graniczne to jeszcze dość często występujące sprawy związane z posiadaniem nieruchomości, zazwyczaj pojawiają się przy grodzeniu działek, wtedy to właściciele działek wskazując granice przesuwają je na swoją korzyść.

Co w takiej sytuacji?

Do rozwiązania sporów granicznych, koniecznym jest przeprowadzenie postępowania rozgraniczeniowego. Właściwym do przeprowadzenia takiego postępowania jest wójt gminy na terenie, której położone są działki(odpowiednio: burmistrz, prezydent). Zatem chcąc uregulować spór graniczny musimy wystąpić z wnioskiem do wójta gminy o rozgraniczenie.

Po wszczęciu postepowania, wójt wyznacza geodetę uprawnionego do przeprowadzenia rozgraniczenia.

W trakcie czynności prowadzonych przez geodetę, bada om dokumenty związane z rozgraniczanym nieruchomościami, organizuje oględziny na gruncie, podczas których właściciele działek wskazują prawidłowy, ich zdaniem, przebieg granic, wskazania te zaznacza na gruncie palikami, a następnie sporządza mapkę, na którą nanosi granice wyznaczone przez strony. Kolejną czynnością, jaką wykonuje geodeta, to ustalenie prawidłowego przebiegu granicy biorąc pod uwagę znaki i ślady graniczne, mapy i inne dokumenty oraz punkty osnowy geodezyjnej i nanosi ją na mapę oraz zaznacza jej przebieg na gruncie palikami.

Jeżeli na wskazany przebieg granicy, po zbadaniu dokumentacji, właściciele działek wyrażą zgodę wówczas zawierana jest ugoda, która ma moc ugody sądowej. Natomiast w razie braku porozumienia, wójt przekazuje sprawę do  sądu rejonowego i tam przeprowadzane jest na nowo rozgraniczenie ale już na podstawie przepisów kodeksu cywilnego.

radca prawny

Jacek Kopacz

Zostaw Komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.