CZY SOBOTA JEST DNIEM WOLNYM OD PRACY I KIEDY NALEŻY SIĘ DODATKOWE WYNAGRODZENIE ZA PRACĘ.

Radca prawny Jacek Kopacz odpowiada na pytanie czytelnika portalu czyliwiesz.pl.: Kiedy należy się pracownikowi dodatkowe wynagrodzenie i czy sobota jest tak naprawdę dniem wolnym od pracy?

Pytanie:

Chciałem sie dowiedzieć jak to wygląda to od strony  prawnej! Kolega pracuje od wtorku do soboty, a poniedziałki ma wolne. Żadnych pieniędzy nie otrzymuję za to że pracuje w soboty. Czy to jest prawnie legalne?

Odpowiadając na pytanie czytelnika na wstępie należy podąć ogólną zasadę dotyczącą czasu pracy zawartą w kodeksie, zgodnie z którą czas pracy osoby zatrudnionej na umowę o pracę nie może przekroczyć 8 godzin na dobę i średnio 40 godzin w tygodniu pracy. Natomiast minimalny tygodniowy odpoczynek wynosić musi co najmniej nieprzerwanie 35 godzin.
Odnosząc się już do samego pytania to praca od wtorku do soboty jest jak najbardziej zgodna z przepisami kodeksu pracy, ponieważ sobota jest tzw. dniem roboczym (dniami wolnymi od pracy są niedziele i święta wymienione w ustawie szczególnej: o dniach wolnych od pracy).
W związku z powyższym czytelnik nie może oczekiwać dodatkowego wynagrodzenia za pracę w sobotę. Dodatkowe wynagrodzenie należy się pracownikowi za pracę w godzinach nadliczbowych lub za pracę w porze nocnej.

Radca Prawny

Jacek Kopacz

Zostaw Komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.