Bez wniosku sąd wyroku nie przyśle.

Porada dla czytelnika portalu czyliwiesz.pl:

Bez wniosku sąd wyroku nie przyśle.

Czytelnik pyta: W lipcu zakończyła się moja sprawa w sądzie o emeryturę, sąd wydał wyrok  ale mi go nie przysłał pomimo upływu trzech miesięcy, a ja chciałem ten wyrok zaskarżyć ponieważ był dla mnie niekorzystny, co w takiej sytuacji  powinienem zrobić.

Dla tego pana mam niestety złą informacje sąd nie doręczy mu wyroku
z urzędu, a tylko na jego wniosek, ale nawet jeśli złoży takowy po upływie tak długiego okresu, nie będzie mógł zaskarżyć wyroku ponieważ termin na dokonanie tej czynności upłynął  –  odpowiada radca prawny Jacek Kopacz radca prawny.

Ale od początku. Czytelnik był pracownikiem WSK PZL Mielec i pracował na stanowisku nitowacza, dlatego też w świadectwie pracy pracodawca określił jego pracę jako wykonywaną w szczególnych warunkach. Wraz z ukończeniem 60 roku życia złożył wniosek do ZUS o przyznania prawa do wcześniejszej emerytury.
W wyniku postępowania prowadzonego przez organ rentowy otrzymał decyzję odmowną z uwagi na błędnie wystawione świadectwo pracy przez pracodawcę. Od decyzji złożył odwołanie do Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu, po kilku miesiącach zapadł wyrok dla niego niekorzystny. Czytelnik, nie brał udziału w ostatniej rozprawie na której został odczytany wyrok będąc przekonany, iż  z powodu jego nieobecności, sąd prześle mu wyrok na piśmie.

Niestety sąd wyroku nie doręcza (poza szczególnymi postępowaniami) bez złożenia odpowiedniego wniosku przez stronę postępowania. Dlatego też, zawsze należy pamiętać, iż jeżeli wyrok jest dla nas niekorzystny i chcemy go zaskarżyć, należy w terminie do siedmiu dni, od ogłoszenia wyroku, złożyć pisemny wniosek o sporządzenie na piśmie i doręczenie wyroku wraz z uzasadnieniem.

Następnie po otrzymaniu wyroku, w terminie czternastu dni należy go zaskarżyć, składając apelację do sądu wyższej instancji za pośrednictwem sądu
w którym toczyła się sprawa.

W przypadku pytającego czytelnika, termin do złożenia apelacji bezpowrotnie minął, dlatego też nie będzie on mógł podjąć próby jego zmiany przed sądem apelacyjnym.

Jacek Kopacz

Radca Prawny

Zostaw Komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *