Dostałeś małe odszkodowanie? Odwołaj się!

odszkodowanie za zalnemieszkania i domy

Jak odwołać się od decyzji o odszkodowaniu przyznanym nam przez ubezpieczyciela ( np PZU, WARTA, HDI itp.), za szkody poniesione w wyniku zalania, podtopienia czy innego rodzaju uszkodzenia naszego mienia.

Czy warto się odwoływać ?

W ostatnim czasie w naszym powiecie mięliśmy do czynienia z wieloma nagłymi oraz silnymi w przebiegu zjawiskami atmosferycznymi tj. burze, intensywne opady deszczu oraz gradu, które wyrządziły wiele szkód w mieniu, podtapiając domy czy pola uprawne, niszcząc dachy i elewacje domów, czy wreszcie powodując wgniecenia w karoserii samochodów.

Na szczęcie wiele osób ubezpieczyło swoje majątki, co powinno pozwolić na przywrócenia stanu naszego mienia sprzed powstania szkody.

Jednak rzeczywistość czasami bywa inna ponieważ kwota odszkodowania zaoferowana przez ubezpieczyciela nie pozwala na pokrycie kosztów przywrócenia stanu sprzed uszkodzenia domu czy samochodu.

Co zrobić w takiej sytuacji ?

Jeżeli już otrzymamy decyzję od ubezpieczyciela o wysokości zaoferowanego odszkodowania przede wszystkim musimy wystąpić z do niego wnioskiem o wydanie kserokopii akt szkodowych sprawy, abyśmy mogli zapoznać się w jaki sposób została obliczona wysokość szkody oraz sposób jej naprawienia.

Po otrzymaniu dokumentów i ich analizie, wykonujemy własną wycenę,
w której zawieramy koszty zakupu materiałów i robocizny jaką naszym zdaniem musimy ponieść aby naprawić powstałe zniszczenia. Do tych wyliczeń dobrze jest również dołączyć, wycenę wykonaną przez firmę, która będzie nam następnie dokonywała napraw lub ofertę cenową ze sklepu. Na podstawie tychże wyliczeń zwracamy się na piśmie z żądaniem do ubezpieczyciela aby zwiększył kwotę odszkodowania do tej wyliczonej przez nas, załączając ww. wyliczenia.

Oczywiście rzadko zdarza się aby ubezpieczyciel uwzględnił w całości nasze żądania, niemniej jednak w dużej części znanych mi przypadków kwota ta jest zwiększana od kilku do kilkudziesięciu procent.

Pamiętajmy że ubezpieczyciel załatwiając naszą sprawę będzie nas brał na tzw. „zmęczenie”, odpisując że żądanie nasze jest nieuzasadnione powołując przy tym wszystkie możliwe argumenty, natomiast naszym zadaniem jest w kolejnych pismach obalać te twierdzenie udowodniając że to my mamy rację.

Często klienci pytają mnie czy warto podejmować te działania

W mojej opinii jak najbardziej ponieważ zaproponowana kwota przez ubezpieczyciela nie ulegnie już zmianie, a zawsze jest szansa na jej zwiększenie.

Kiedy zakład ubezpieczeniowy jest niewzruszony i odrzuca nasze żądania  powinniśmy udać się do radcy prawnego lub adwokata, który sporządzi w naszym imieniu przedsądowe wezwanie do zapłaty lub skieruje sprawę na drogę postępowania sądowego.

Radca prawny

Jacek Kopacz

Zostaw Komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *