Okres urlopu macierzyńskiego i poprzedzający go okres zasiłku chorobowego w czasie ciąży powinien być zaliczany do okresu pracy w warunkach szczególnych (szkodliwych).

ZUS-logo-ITX

Klientce naszej kancelarii, ZUS decyzją odmówił prawa do wcześniejszej emerytury ze względu na pracę w warunkach szczególnych (szkodliwych), ze względu na niewykazania 15 letniego okresu pracy w warunkach szczególnych. Zakład ubezpieczeń wskazał, iż udowodniony został okres pracy w warunkach szkodliwych w wymiarze 14 lat 5 miesięcy i 22 dni.

W świadectwie pracy przedłożonym ZUS pracodawca WSK PZL Mielec wskazał, iż okres pracy wnioskodawczyni w warunkach szczególnych wynosi 15 lat i 6 miesięcy.

Klientka zwróciła się z pytaniem co powinna zrobić w takiej sytuacji.

Radca prawny Jacek Kopacz:

W takiej sytuacji, jak nasza klientka jest wiele kobiet, a w szczególności byłych pracownic WSK PZL Mielec, które ukończyły 55 lat i starają się o wcześniejszą emeryturę, ze względu na prace w szczególnych warunkach, często zdarza się że brakuje im zazwyczaj kilku miesięcy aby mieć wymagany okres zatrudnienia w warunkach szkodliwych, ponieważ ZUS odmawia zaliczenia do tego okresu pracy urlopu macierzyńskiego i poprzedzającego poród okres zwolnienia lekarskiego.

Wszystkie panie które znajdują się w podobnej sytuacji, jak nasza klientka, powinny przede wszystkim w ciągu 30 dni od otrzymania decyzji z ZUS złożyć odwołanie do sadu okręgowego, a następnie w trakcie postępowania sądowego powinny domagać się zaliczenia do okresu pracy w warunkach szczególnych okresu przebywania na zwolnieniu chorobowym w czasie ciąży i w okresie urlopu macierzyńskiego.

Niemniej jednak, aby skutecznie ubiegać się o zaliczenie tych okresów do czasu pracy w warunkach szkodliwych,  osoba ubiegająca się o prawo do emerytury, musi pracować w warunkach szczególnych przed ciążą, jak również po powrocie  do pracy po urodzeniu dziecka i zakończonym urlopie macierzyńskim, świadczyć pracę o takim samym charakterze tj. w warunkach szkodliwych

W kwestii tej wypowiedział się Sąd Najwyższy, który stwierdził: Kobieta zatrudniona na stanowisku pracy zaliczanym do pracy w szczególnych warunkach, wzbronionej kobietom w ciąży, musi być przeniesiona do innej pracy na podstawie art. 179 k.p. Nie można jednak tracić z pola widzenia, że jeśli po skorzystaniu z uprawnień związanych z urodzeniem dziecka wraca do pracy na stanowisko zaliczane do pracy w szczególnych warunkach, powinna mieć zaliczone do okresu zatrudnienia w tych warunkach okresy pobierania zasiłku chorobowego oraz zasiłku macierzyńskiego związane z ciążą i macierzyństwem. /wyrok Sądu Najwyższego z dnia 7 października 2014 r. I UK 51/14/.

Zostaw Komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.