Dla wielu tysięcy kobiet wyrok Trybunału Konstytucyjnego nie przyniósł oczekiwanego zwiększenia emerytury.

Czy można jeszcze coś zrobić gdy ZUS wyda niekorzystną decyzję? Wyrokiem z dnia 6 marca 2019 P 20/16 Trybunał Konstytucyjny, że art. 25 ust. 1b ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1270 oraz z 2019 r. poz. 39), w brzmieniu obowiązującym do …

Dla wielu tysięcy kobiet wyrok Trybunału Konstytucyjnego nie przyniósł oczekiwanego zwiększenia emerytury. Czytaj Dalej »