Kancelaria Prawna JK Kopacz

Aktualności

Znajdą tutaj Państwo wiele przydatnych informacji:

Wykaz stanowisk pracy na których wykonywane są prace w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze w zakładach pracy resortu hutnictwa i przemysłu maszynowego

Dz.Urz.MG.1985.1.1ZARZĄDZENIE Nr 3MINISTRA HUTNICTWA I PRZEMYSŁU MASZYNOWEGOz dnia 30 marcu 1985 r.w sprawie stanowisk pracy, na których wykonywane są prace w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze w zakładach pracy resortu hutnictwa i przemysłu maszynowego(Dz. Urz. MG z dnia 29 czerwca 1985 r.)Na podstawie §

Więcej informacji »