rozwód prawnik Mielec

Czym może się skończyć separacja?

– Chcę z mężem wziąć separację, jak długo możemy być w separacji i czym się ona może skończyć.

Separację orzeka sąd na żądanie jednego z małżonków lub obojga, jeżeli nastąpił  zupełny rozkład pożycia, podkreślić należy że sąd orzeka rozwód jeżeli nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia.

Różnica pomiędzy wyżej wymienionymi rozkładami pożycia polega właśnie na trwałości, co implikuje nieodwracalności skutków rozwodu, natomiast z separacji można wrócić do związku małżeńskiego.

Jak wrócić z separacji do małżeństwa?

Aby odwrócić skutki separacji konieczny jest zgodny wniosek małżonków złożony do sądu, na podstawie którego orzeka o zniesieniu separacji i z tą chwilą ustają jej skutki.

Separacja może zakończyć się również rozwodem, jeżeli okaże się, iż w wyniku trwającej separacji nastąpił między małżonkami zupełny i trwały rozkład pożycia, niestety aby doszło do orzeczenie rozwodu koniecznym jest wystąpienie z pozwem do sądu i przeprowadzenie całego postępowania sądowego.

Podkreślić należy, że separacja może trwać do końca życia małżonków jeżeli małżonkowie nie podejmą żadnych wyżej opisanych działań. 

Zatem odpowiadając na pytanie zadane na wstępie, stwierdzić należy że po orzeczeniu separacji małżonkowie mogą być w tym stanie do:

– śmierci,

-orzeczenia rozwodu

– uchylenia jej skutków przez sąd.

r.pr. Jacek Kopacz

Niniejszy artykuł ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi porady prawnej ani profesjonalnej. Należy pamiętać, że od czasu publikacji tego artykułu prawo mogło ulec zmianie.

Mielec, dnia 22.05.24 r.

Zostaw Komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *