rozwód mielec

Rozwód.

 Co to jest rozkład pożycia małżeńskiego, kiedy i w jaki sposób do niego dochodzi.

Klient zwrócił się z pytaniem do kancelarii: Moja żona wniosła pozew o rozwód twierdząc, iż na skutek niezgodności charakteru nastąpił trwały rozkład pożycia małżeńskiego. W związku z tym czy są podstawy do rozwodu skoro mieszkamy razem, kocham żonę, prowadzimy wspólnie dom.

Odpowiadając na powyższe pytanie wskazać należy, iż przed orzeczeniem rozwodu sąd bada czy zaistniał  zupełny i trwały rozkład pożycia małżeńskiego.

Aby to stwierdzić sąd sprawdza czy doszło do zerwania:

– więzi duchowej – rozumianej jako brak uczuć pomiędzy małżonkami

– więzi fizycznej – rozumianej jako brak współżycia fizycznego

– więzi gospodarczej – rozumianej jako brak prowadzenia wspólnego gospodarstwa domowego, polegającego na wspólnym opłacaniu rachunków, robieniu zakupów i planowaniu inwestycji oraz posiadaniu wspólnych zobowiązań takie jak na przykład kredytów czy pożyczek.

W tym miejscu podkreślić należy, iż rozkład pożycia jest zupełny dopiero wtedy, gdy uległy zerwaniu wszystkie wyżej wymienione więzi łączące małżonków. Rozkład, o którym mowa, jest przy tym procesem rozciągniętym w czasie, a nie zdarzeniem jednorazowym, dlatego też jedna czy dwie kłótnie nie będą podstawą do rozwodu.

Zatem aby udzielić odpowiedzi na pytanie koniecznym jest zbadania wskazanych podstaw rozwodu pod katem zerwania trzech więzi i dopiero na tej podstawie można stwierdzić czy żądanie  rozwodu jest uzasadnione.

Niemniej jednak takiej oceny dokonują sąd przed którym toczy  się postępowanie.

r.pr. Jacek Kopacz

Zostaw Komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *