Czy potknięcie się i złamanie nogi to wypadek przy pracy.

– Będąc  w pracy  podczas schodzenia ze schodów upadłem i złamałem nogę, czy takie zdarzenie jest wypadkiem przy pracy. Mój pracodawca odmawia zakwalifikowania zdarzenie jako wypadek przy pracy, co uzasadnia brakiem wystąpienia przyczyny zewnętrznej, dlatego też nie otrzymałem odszkodowania z ZUS jaki i od ubezpieczyciela.

Potknięcie się i złamanie nogi to wypadek przy pracy.

Stanowisko pracodawcy jest błędne.

W tej kwestii wypowiedział się Sąd Najwyższy, który stwierdził że przyczyną sprawczo-zewnętrzną zdarzenia (wypadku przy pracy) może być każdy czynnik zewnętrzny (tzn. taki, który nie wynika
z wewnętrznych właściwości człowieka) zdolny wywołać w istniejących warunkach szkodliwe skutki.
W tym znaczeniu przyczyną zewnętrzną może być nie tylko narzędzie pracy, maszyna, siły przyrody, ale także praca i czynności samego poszkodowanego (np. potknięcie się, niefortunny odruch). Taką przyczyną jest również nadmierny wysiłek pracownika, za który u człowieka dotkniętego schorzeniem samoistnym może być uważana praca wykonywana jako codzienne zadanie w normalnych warunkach, gdyż nadmierność wysiłku pracownika powinna być oceniana przy uwzględnieniu jego indywidualnych właściwości – aktualnego stanu zdrowia, sprawności ustroju.

Zatem wystąpienie przyczyny wewnętrznej wraz z przyczyną zewnętrzną nie może powodować przyjęcia, iż dane zdarzenie nie jest wypadkiem przy pracy. W przypadku zaistnienia przedmiotowej sytuacji pracownik nie musi udowadniać, że przyczyna wewnętrzna nie wystąpiła, wystarczy tylko wykazać, że na zaistniałe zdarzenie miała wpływ także przyczyna zewnętrzna, jak np. niewłaściwe postawienie nogi podczas schodzenia ze schodów, nagłe odwrócenie się jako reakcja na zachowanie się innych osób.

W związku z powyższym, jeżeli w takiej sytuacji pracodawca odmawia uznania zdarzenia za wypadek przy pracy, pracownik musi wystąpić do sądu rejonowego z pozwem o sprostowanie protokołu powypadkowego i w trakcie procesu wykazać że potknięcie jest wypadkiem przy pracy.

r.pr. Jacek Kopacz

Zostaw Komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *