ZGODA MAŁŻONKA NA ROZWÓD – CZY JEST W OGÓLE POTRZEBNA

mielec prawnik rozwód

Dość często prawnicy prowadzący sprawy rozwodowe spotykają się z pytaniami osób chcących się rozwieść, o konieczność uzyskania zgody małżonka na rozwiązanie małżeństwa.

Przepisy regulujące rozwód są dość jasne i precyzyjne w tej materii i nie budzą wiele wątpliwości interpretacyjnych.

Co do zasady, zgodnie z kodeksem rodzinnym i opiekuńczym zgoda na rozwód wymagana jest tylko w jednej sytuacji, tj. kiedy rozwodu żąda małżonek winny rozkładu pożycia wówczas zgodę musi wyrazić mąż lub żona którzy nie zawinili, natomiast w pozostałych przypadkach uzyskanie takiego „pozwolenie” jest zbędne.

Przykład: Mąż dopuścił się zdrady i związał się uczuciowo z inną kobietą,
w związku z tym chciałby się rozwieść. Niewątpliwie jest on winnym rozkładu związku małżeńskiego, dlatego też jeżeli chciałby rozwiązać małżeństwo przez rozwód, koniecznym jest wyrażenie zgody przez żonę.     

W praktyce wygląda to zgoła odmiennie, ponieważ małżonkowie winni rozkładu pożycia małżeńskiego, pomimo swojej oczywistej winy, oświadczają że nie zgodzą się na rozwód, co jest oczywiście działaniem błędnym ponieważ taka zgoda jest niepotrzebna.

r.pr. Jacek Kopacz

Zostaw Komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.