Za niewykorzystany „urlop na poszukiwanie pracy” nie przysługuje ekwiwalent czy odszkodowanie.

prawo pracy adwokat mielec

Z takim pytaniem zwrócił się do mnie klient kancelarii:

Zostałem zwolniony z pracy, za  dwutygodniowym wypowiedzeniem, wiem że przysługiwał mi urlop na poszukiwanie pracy którego nie wykorzystałem, czy w związku z tym  należy mi się ekwiwalent?

Przed udzieleniem odpowiedzi na to pytanie stwierdzić należy, że kodeks pracy w art. 37 przewiduje dla pracownika zwolnienie na poszukiwanie pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia, w okresie co najmniej dwutygodniowego wypowiedzenia umowy o pracę dokonanego przez pracodawcę w wymiarze 2 lub 3 dni roboczych.

Już samo brzemiennie wyżej przywołanego przepisu pozwala udzielić odpowiedzi na pytanie zadane na wstępie, ponieważ mówi on o zwolnieniu z zachowaniem prawa do wynagrodzenia, a nie o urlopie.

Z uprawnienia tego pracownik może skorzystać, ale wcale nie musi, natomiast urlop wypoczynkowy pracodawca jest zobligowany udzielić pracownik urlopu ewentualnie wypłacić ekwiwalent.

Odpowiadając na zadane pytanie, przepisy prawa pracy nie przewidują żadnej zastępczej formy realizacji wyżej omawianego uprawnienia, dlatego też jeżeli pracownik nie skorzystał z dni wolnych, nie przysługuje mu jakikolwiek ekwiwalent pieniężny bądź odszkodowanie.

r.pr. Jacek Kopacz

Zostaw Komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *