Jak pozbyć się odsetek od starych długów.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Sprawdź jak zmniejszyć odsetki, które przewyższają dług.

prawnik od długów mielec

Co zrobić kiedy odsetki przewyższają dług ?

Do kancelarii zgłosił się klient, który dostał wezwanie od komornika do zapłaty kwoty prawie 10 tys. złotych. Z pisma komornika wynika że w 2008 r. sąd  zasądził od niego 3.200,00 zł. od tego czasu narosło już odsetek ponad 3,5 tyś. zł., a z kosztami sądowymi
i komorniczymi łączna kwota do zapłaty to prawie 10 tys.

Klient pyta czy w takiej sytuacji można coś zrobić aby przynajmniej zmniejszyć częściowo tak wysokie zadłużenie.

W takiej sytuacji jak nasz klient znajduje się wiele osób, które mają stare długi, szansą dla nich jest podniesienie zarzutu przedawnienia roszczenia o odsetki, ponieważ pomimo, że są one zasądzone wyrokiem przedawniają się po trzech lata 

Zatem odpowiednie zgłoszenie zarzutu przedawnienia roszczenia o odsetki spowoduje, że zmniejszą się one z 3,5 tys. do kwoty około 900 zł. Takie działanie spowoduje również obniżenie kosztów komorniczych, co łącznię pozwoli obniżyć dług o około 3 tys. zł.

Jak to zrobić ?

W pierwszej kolejności możemy wezwać wierzyciela do ograniczenia żądania odsetek, a następnie wystąpić do sądu z tzw. powództwem przeciwegzekucyjnym, w wyniku którego sąd zmniejszy zadłużenie wynikające z  odsetek za okres tylko trzech lat.

Pamiętać należy że w każdej takiej sytuacji dobrze jest się skonsultować z prawnikiem, który pomoże odpowiednio i skutecznie pokierować nasze działania.

radca prawny Jacek Kopacz