Jak podzielić po rozwodzie mieszkanie kupione na kredyt.

Obecnie modne jest powiedzenie, że nic tak nie spaja małżeństwa jak kredyt hipoteczny zaciągnięty na zakup mieszkania czy domu.

prawnik rzwód mielec

Jednak w życiu zdążają się sytuacje i to coraz częściej, gdzie małżonkowie dochodzą do przekonania, iż już dłużej razem nie mogą być ze sobą i decydują się na rozstanie.

Wówczas dochodzi do rozwodu, a po nim do podziału majątku małżeńskiego i wtedy pojawia się problem jak podzielić mieszkanie, które zastało zakupione za kredyt hipoteczny, a do spłaty pozostało jeszcze ponad połowa kredytu.

Najczęściej pojawiające się pytania w tego typu sytuacjach, to któremu z małżonków przypadnie mieszkanie i kto w takiej sytuacji będzie spłacał kredyt.

Wyjaśniając ten problem w pierwszej kolejności zaznaczyć należy, iż w postępowaniu o podział majątku wspólnego, co do zasady długów nie bierze się pod uwagę.

Niemniej jednak problemy z kredytem należy w jakiś sposób rozwiązać, dlatego też w postępowaniu podziałowym sąd w pierwszej kolejności ustala wartość całego majątku wspólnego małżonków. Następnie ustalając wartość mieszkania, w oparciu o opinię biegłego z zakresu wyceny nieruchomości, zobligowany będzie uwzględnić obciążający go kredyt hipoteczny.

Dla przykładu, jeżeli mieszkanie warte jest 250.000 zł., natomiast hipoteka obciążona jest kredytem na kwotę 220.000 zł.,  z którego spłacone zostało już 70.000 zł. wówczas wartość takiego mieszkania na potrzeby podziału majątku wspólnego wynosić będzie 100.000 zł. W następnej kolejności sąd przyzna własność mieszania jednemu z małżonków i nakaże spłatę na rzecz drugiego połowę rzeczywistej wartości mieszkania. W wyżej opisanym przykładzie małżonków sąd zobowiąże małżonka do spłaty na rzecz drugiego kwoty 50.000 zł.

W związku z powyższym przyznając mieszkanie jednemu z małżonków pamiętać należy, iż małżonek który otrzymał mieszkanie będzie zobligowany do spłaty pozostałej części kredytu którym obciążone nadal będzie mieszkanie.

r.pr Jacek Kopacz

Zostaw Komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *