JAK ODWOŁAĆ SIĘ OD DECYZJI ZUS ODMAWIAJĄCEJ PRAWA DO WCZEŚNIEJSZEJ EMERYTURY ZE WZGLĘDU NA PRACĘ W WARUNKACH SZKODLIWYCH

Czytelnik portalu czyliwiesz.pl pyta: W grudniu ukończyłem 60 lat złożyłem wniosek o wcześniejszą emeryturę i otrzymałem z ZUS decyzję odmowną, pomimo że przepracowałem  w WSK PZL – Mielec ponad 30 lat w tym 28 na stanowisku monter płatowców w warunkach szczególnych, co potwierdzone zostało w świadectwach pracy.  Jak mogę zmienić decyzję ZUS.

odwołanie od decyzji ZUS warunki szkodliwe

W takiej sytuacji w jakiej znalazł się czytelnik było, jest lub będzie wielu byłych pracowników WSK PZL Mielec, którzy w wystawionych przez zakład pracy świadectwach mają wpisaną pracę w warunkach szczególnych, a pomimo tego ZUS odmawia im prawa do wcześniejszej emerytury.

Jak odwołać się od decyzji ZUS.

Przede wszystkim pamiętać należy o tym że na odwołanie jest, wbrew pozorom, niewiele czasu bo tylko jeden miesiąc, od dnia w którym otrzymaliśmy decyzję ZUS.  W tym okresie należy napisać odwołanie, samemu lub z pomocą radcy prawnego albo adwokata.

W odwołaniu musi być zawarty wniosek o zmianę decyzji ZUS, a także  opis wykonywanej pracy w warunkach szkodliwych. Na potwierdzenie tych okoliczności koniecznym jest przedstawienie dowodów, które potwierdzą, że podczas zatrudnienia w WSK PZL Mielec, były pracownik wykonywał pracę w szczególnych warunkach.

Jakie to mogą być dowody?

Przede wszystkim będą to świadkowie, czyli współpracownicy którzy wykonywali takie same lub podobne czynności, (najlepiej żeby posiadali już ustalone prawo do wcześniejszej emerytury), mogą to być również przełożeni np. brygadziści, kierownicy placówek. Za dowód mogą posłużyć także dokumenty np. tzw. paski w których wyszczególniony został dodatek za pracę w warunkach szkodliwych itp.

Jak napisałem powyżej na przygotowanie odwołania jest jeden miesiąc, przed upływem tego terminu należy złożyć odwołanie do sądu okręgowego, w przypadku mieszkańców Mielca i powiatu mieleckiego będzie to sąd w Tarnobrzegu, jednak tu należy pamiętać że odwołanie składamy do sądu ale za pośrednictwem ZUS.

Złożenie odwołania kończy etap przesądowy następną czynnością będzie oczekiwanie na wezwanie do sądu, które powinno zostać doręczone odwołującemu w okresie od 1 do 3 miesięcy.

Radca prawny

Jacek KopaczKategoria wpisu: Aktualności. Dodaj do zakładek stały link.← Do siego roku(wzór) WNIOSEK o wypłatę zawieszonej emerytury →

Zostaw Komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.