Duży sukces kancelarii prawnej JK KOPACZ. Radca prawny Jacek Kopacz, który reprezentował w sądzie oszukanych mieszkańców Malinia, wygrał wszystkie dziewięć spraw.

Duży sukces kancelarii prawnej JK KOPACZ.

 Radca prawny Jacek Kopacz, który reprezentował w sądzie oszukanych mieszkańców Malinia, wygrał wszystkie  dziewięć spraw.

Sądowa walka była koszmarem dla mieszkańców Malina. Afera mająca swój początek w poprzedniej kadencji samorządu Tuszowa Narodowego, wydaje się być zamknięta pozytywnie dla mieszkańców Malinia, dzięki pomocy mecenasa Jacka Kopacza, który bezpłatnie świadczył im pomoc prawną.

adwokat mielec

W październiku br. zakończyła się ostania z dziewięciu spraw, jakie toczyły się przed Sądem Rejonowym w Mielcu, z powództwa wykonawcy przyłączy kanalizacyjnych przeciwko mieszkańcom Malinia o zapłatę wynagrodzenia za wykonanie robót kanalizacyjnych. Mielecki sąd uznał żądania ponownej zapłaty za wykonane roboty za niezasadne i oddalił powództwa.

W styczniu bieżącego roku dziewięciu mieszkańców Malinia otrzymało z mieleckiego sądu, nakazy zapłaty kwot od 1000,00 do 2500,00 zł. tytułem zapłaty za wykonane w 2010 r. przyłącza kanalizacyjne. Wówczas zwrócili się o pomoc do obecnego wójta gminy, czując się oszukanym żądaniem o wynagrodzenie za usługę za którą już raz zapłacili.

Obecny wójt gminy Andrzej Głaz zaoferował mieszkańcom bezpłatną pomoc prawnika urzędu gminy, który skutecznie reprezentował ich w sądzie.

– Dzięki przyjętej strategii procesowej oraz skutecznie podniesionym zarzutom co do niezasadności żądań ponownej zapłaty, mielecki sąd oddalił wszystkie dziewięć powództw, powód nie składał apelacji od tych wyroków – informuje radca prawny Jacek Kopacz, który reprezentował mieszkańców Malinia.

Podłożem całej tej sytuacji jest „afera”, jak ją nazywają mieszkańcy Malinia, która wybuchła początkiem 2011 r., kiedy po zmianie władzy gminy Tuszów Narodowy, wyszło na jaw że zdefraudowane zostało 70 tys. zł., pochodzących z wpłat mieszkańców, a przeznaczonych na wynagrodzenie dla firmy wykonującej przyłącza kanalizacyjne.

W tym czasie kilkudziesięciu mieszkańców Malinia zostało wezwanych przez wykonawcę do zapłaty kwot od kilkuset do 2100,00 zł. za wykonane przyłącza kanalizacyjne. Sprawa ta była o tyle bulwersująca, że mieszkańcy na przestrzeni 2007 – 2010 roku, pieniądze te wpłacali na konto depozytowe gminy po 2100,00 zł., a na potwierdzenie wpłat wydawano im bezprawnie blankiety zaopatrzone w pieczęć gminy. Jak się później okazało pieniądze te w niewiadomy sposób nie trafiły do wykonawcy robót.

Dzięki wygranym sprawą sądowym pozostała część oszukanych mieszkańców może być spokojna więcej pozwów już nie powinno być w tej sprawie.

Zostaw Komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *