DOSTAŁEM Z SĄDU NAKAZ ZAPŁATY – CO POWINIENEM TERAZ ZROBIĆ ?

Do kancelarii JK Kopacz zgłasza się co raz więcej klientów z takim pytaniem: Właśnie dostałem z sądu nakaz zapłaty 3700,00 zł. wraz z odsetkami, na rzecz funduszu sekurytyzacyjnego. Z dołączonych do nakazu dokumentów wynika, że zasądzona kwota do zapłaty, to mój stary dług, pożyczka jaką zaciągnąłem 7 lat temu w Providencie na kwotę 2100,00 zł., którą spłaciłem, niestety nie posiadam już potwierdzenia spłaty.

Czy mogę coś zrobić aby nie płacić ponownie tak dużej kwoty jakie kroki powinienem podjąć.

W ostatnich kilku latach, co prężniej działają instytucje które zajmują się skupowaniem, a następnie odzyskiwaniem niespłaconych pożyczek, rat za np. telefon i wielu podobnych. Z niewielkich niespłaconych przed laty kwot, obecnie dochodzone są dwu lub trzykrotnie większe sumy, tak jak w przypadku naszego czytelnika.

Czy jest sposób aby nie płacić starych długów, tym bardziej jeżeli już raz spłaciliśmy swoje zobowiązanie.

Jakie podjąć działania po otrzymaniu nakazu zapłaty z sądu.

Mecenas Jacek Kopacz:

Przede wszystkim należy w ciągu dwóch tygodni złożyć sprzeciw od nakazu zapłaty. Do pisma tego należy dołączyć potwierdzenie zapłaty jeżeli oczywiście takie posiadamy. Natomiast jeżeli takiego dowodu wpłaty nie posiadamy możemy bronić się zarzutem przedawnienia, pod warunkiem, że upłynął stosowny okres czasu, przeważnie będzie to ponad dwa lub trzy lata.

Zatem odpowiadając na pytanie czytelnika, powinien jak najszybciej złożyć sprzeciw od nakazu zapłaty i podnieść zarzut przedawnienia, co pozwoli na oddalenie powództwa, a tym samym zwolnij z obowiązku zapłacenia długu.

Najgorszym rozwiązaniem jakie podejmują osoby otrzymujące sądowe nakazy, to całkowita bierność , ponieważ po dwóch tygodniach  wyrok ten się uprawomocnij, a następnie skierowany zostanie do egzekucji komorniczej. Dlatego jeszcze raz podkreślić należy że koniecznym jest sporządzenie sprzeciwu, samemu lub przy pomocy prawnika i złożenie go do sądu, tylko takie zachowanie może nas uchronić przed windykacją i koniecznością zapłaty długów wraz odsetkami i kosztami postępowania sądowego.

Jacek Kopacz

radca prawny

Zostaw Komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *