(wzór) WNIOSEK o wypłatę zawieszonej emerytury

miejscowość data

imię i nazwisko

adres

 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Oddział w ……………………………

Inspektorat w …………………….

 

WNIOSEK

o wypłatę zawieszonej emerytury

Na podstawie art. 7. z dnia 13 grudnia 2013 r. o ustaleniu i wypłacie emerytur, do których prawo uległo zawieszeniu w okresie od dnia 1 października 2011 r. do dnia 21 listopada 2012 r. /Dz.U. 2014 poz. 169/ wnoszę o wypłatę zawieszonej emerytury w okresie od …………. do ………….., wraz z odsetkami.

 

podpis

Kategoria wpisu: Aktualności. Dodaj do zakładek stały link.

Contact Us