Stare długi nie zawsze trzeba spłacać

PrzedawnienieCo robić w sytuacji kiedy dostajemy wezwanie do zapłaty od firmy windykacyjnej, która żąda uregulowania rachunku  sprzed kilku lat? Sprawdź kiedy masz prawo do odmowy zapłaty.

W ostatnim czasie bardzo mocno zintensyfikowały swoje działania firmy windykacyjne i nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt że wzywają do spłacenia długów które powstały kilka, a nawet kilkanaście lat temu.Na wstępie zauważyć muszę, iż jest to działanie jak najbardziej zgodne z prawem. Jednakże zachodzi pytanie czy zawsze musimy taki dług spłacać?

Odpowiedź na to pytanie zależy od kilku czynników, przede wszystkim jak powstało zobowiązanie i jak wiele czasu upłynęło od terminu jego zapłaty.Generalnie zobowiązania dzielą się na związane z prowadzeniem działalnością gospodarczej, które i powstały np. w skutek zawarcia umowy sprzedaży, pomiędzy podmiotem gospodarczym a osobą fizyczną, albo pomiędzy dwoma podmiotami gospodarczymi oraz na niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Zasadą, przewidziana w kodeksie cywilnym, jest że zobowiązania niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczą przedawniają się po 10 latach, a związane z działalnością po 3 latach.

Jednak od tej zasady jest wiele wyjątków przykładowo:

– roszczenia z umowy przewozu osób – przedawniają się z upływem roku od dnia wykonania przewozu, a gdy przewóz nie został wykonany – od dnia, kiedy miał być wykonany;

– roszczenia ze świadczeń powszechnych usług pocztowych przedawniają się z upływem 12 miesięcy od dnia nadania przesyłki lub przekazu pocztowego;

– roszczenia z umowy konsumenckiej – roszczenia kupującego o doprowadzenie towaru do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, przedawniają się z upływem roku od stwierdzenia przez kupującego niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową.

Jak odpisać np. firmie windykacyjnej? Przykład poniżej:

W związku z powyższym jeżeli dostaniemy wezwanie do zapłaty rachunku, którego termin płatności minął odpowiednią ilość czasu, możemy takie wezwanie zignorować lub wysłać odpowiedź o poniższej treści: „W związku z wezwaniem do zapłaty, kwoty ….,00 zł. tytułem niezapłaconego rachunku za ……, , roszczenie to uznaje za niezasadne z uwagi na przedawnienie tegoż zobowiązania”.

autor:  Radca Prawny Jacek Kopacz

Kategoria wpisu: Aktualności. Dodaj do zakładek stały link.

Contact Us