REKOMPENSATA ZA PRACĘ W WARUNKACH SZCZEGÓLNYCH

REKOMPENSATA ZA PRACĘ W WARUNKACH SZCZEGÓLNYCH

Większa emerytura za pracę w warunkach szkodliwych, zobacz czy ci się należy

adwokat mielec

adwokat mielec odowałenie

Ustawa o emeryturach pomostowych przewiduje dla osób, które przepracowały
w warunkach szkodliwych nie mniej niż 15 lat, zwiększenie emerytury tzw. rekompensatę.

Co to jest rekompensata.

Rekompensata to zwiększenie emerytury przyznawane w formie dodatku do kapitału początkowego, którego wysokość obliczane jest według wzoru przewidzianego
w ustawie o emeryturach pomostowych. Na wysokość dodatku wpływ mają okresy pracy
w warunkach szczególnych

Komu przysługuje prawo do rekompensaty:

Prawo do rekompensaty przysługuje osobom, które:

1. przepracowały, co najmniej 15 lat w szczególnych warunkach lub pracy
w szczególnym charakterze w rozumieniu ustawy o emeryturach i rentach z FUS z dnia 17 grudnia 1998 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 1440) . Chodzi w tym wypadku o pracę, o której mowaw art. 32, 33, 39, 40 i 50c ustawy emerytalnej.

2. nie nabyły prawa do emerytury przyznawanej na zasadach wynikających
z ustawy o emeryturach i rentach z FUS, to znaczy emerytury wcześniejszej ze względu na pracę w warunkach szkodliwych.

3. osiągnęły powszechny wiek emerytalny i mają przyznane prawo do emerytury.

Zatem emerycie, jeżeli przepracowałeś w warunkach szczególnych, co najmniej 15 lat, ale nie skorzystałeś z wcześniejszej emerytury, a jesteś emerytem ze względu na osiągnięcie wieku emerytalnego, powinieneś wystąpić z wnioskiem do ZUS o przyznanie prawa do rekompensaty.    

Kategoria wpisu: Aktualności. Dodaj do zakładek stały link.

Contact Us