OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY ZAWARTEJ POZA LOKALEM PRZEDSIĘBIORSTWA ORAZ OD UMOWY O KREDYTU KONSUMENCKIEGO – wzór

Data …………………….

Imię i nazwisko

adres

NAZWA SPRZEDAWCY

ADRES

 

OŚWIADCZENIE

O ODSTĄPIENIU OD UMOWY ZAWARTEJ POZA LOKALEM PRZEDSIĘBIORSTWA ORAZ OD UMOWY O KREDYT KONSUMENCKI

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r.
o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271 z późn. zm.) oświadczam, że odstępuję od umowy kupna-sprzedaży z dnia ……………………… nr ………………….. zawartej w …………………… której przedmiotem była…………………………………………………. .

Ponadto na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy o kredycie konsumenckim z dnia 12 maja 2011 r. /Dz.U.2011.126.715 z późn. zm./ oświadczam, że odstępuję od umowy o kredyt konsumencki zawartej w dniu ………………………… nr …………………….  w ………………..

 

Niniejszym oświadczam iż zakupiony przeze mnie towar zostanie zwrócony niezwłocznie po otrzymaniu zwrotnego potwierdzenia odbioru niniejszego oświadczenia, przesyłką kurierską na adres siedziby  …………………….

 

 

Kategoria wpisu: Aktualności. Dodaj do zakładek stały link.

Contact Us