Oferta

Kancelaria prawna JK KOPACZ świadczy pomoc prawną klientom indywidualnym oraz przedsiębiorcom, polegającą na udzieleniu porad prawnych, sporządzaniu pism i umów, reprezentowaniu klientów w postępowaniach przed sądami oraz urzędami administracji publicznej.

Porady online – jeżeli potrzebują Państwo uzyskać szybką konsultację prawną proszę zadać pytanie, korzystając z formularza kontaktowego, na które odpowiemy w ciągu 24 godzin. zadaj pytanie online

 

W jakim zakresie potrzebują Państwo pomocy prawnej:

SPADKI

RENTY I EMERYTURY

 • odwołanie od decyzji ZUS
 • wcześniejsza emerytura ze względu na pracę w warunkach szczególnych
 • świadczenia przedemerytalne
 • zasiłek chorobowy

SPRAWY RODZINNE

NIERUCHOMOŚCI

 • rozgraniczenie
 • zasiedzenie
 • księgi wieczyste
 • odszkodowania za słupy energetyczne i telefoniczne, gazociągi, wodociągi
 • droga konieczna
 • służebność przejazdu
 • podatek od nieruchomości
 • podatek leśny
 • podatek gruntowy

SPRAWY PRACOWNICZE

 • sprostowanie świadectwa pracy
 • przywrócenie do pracy
 • wypowiedzenie umowy o pracę
 • zwolnienia grupowe

PRAWO BUDOWLANE

 • decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
 • pozwolenie na budowę
 • naruszenie stosunków wodnych

ADMINISTRACJA

 • odwołanie od decyzji wójta, burmistrza, prezydenta, starosty
 • skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
 • skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego

ODSZKODOWANIA:

UMOWY:

 • przygotowanie umowy
 • opiniowanie umowy

OBSŁUGA PRZEDSIĘBIORCÓW:

 • windykacja
 • negocjacje
 • mediacja

Contact Us