Kiedy można zaliczyć pracę w gospodarstwie rolnym rodziców do stażu pracy, wymaganego do emerytury

Kiedy można zaliczyć pracę w gospodarstwie rolnym rodziców do stażu pracy, wymaganego do emerytury.

emerytura

staż pracy w gospodarstwie rolnym

Do stażu emerytalnego ZUS ma obowiązek zaliczyć okresy pracy w gospodarstwie rolnym po ukończeniu 16 roku życia, świadczonej przed dniem 1 stycznia 1983 r. wówczas gdy praca wykonywana była ponad 4 godziny dzienne.

Klient naszej kancelarii zwrócił się z pytaniem:

Złożyłem wniosek do ZUS o emeryturę, jednak organ rentowy wydał decyzję odmowną, uzasadniając ją brakiem wykazania wymaganego  stażu pracy tj. 25 lat. ZUS nie zaliczył mojej pracy w gospodarstwie rolnym rodziców po 16 roku życia, wskazując iż w tym czasie chodziłem do szkoły do której też dojeżdżałem, dlatego też nie mogłem pracować
w gospodarstwie.

W okresie od 01 września 1971 r. do 30 maja 1947 r. uczęszczałem do liceum , do którego dojeżdżałem około 15 km. Codzienne poświęcałem na dojazd i pobyt w szkole około 7 godzin dziennie. Po powrocie do domu około godziny 15.00 przystępowałem do pracy w gospodarstwie rodziców.

W gospodarstwie wykonywałem prace związane z uprawą ziemi  oraz hodowlą  zwierząt tj. bydła, koni, trzody chlewnej, drobiu itp., czynności te wykonywane były przeważnie po zakończeniu prac polowych tj. około godziny 20 – 21. Prace przy zwierzętach wykonywałem również w okresie zimowym tj. od listopada do lutego.  Gospodarstwo rodziców było na bardzo niskim stopniu zmechanizowania, wszystkie prace wykonywane były przy pomocy konia oraz narzędziami ręcznymi, co było szczególnie pracochłonne jak i czasochłonne. Wszystkie prace w gospodarstwie wykonywane były około 5-6 godzin dziennie, a w okresach ferii i wakacji po kilkanaście godzin.

Czy ZUS powinien zaliczyć mi tą pracę do stażu emerytalnego.

Odpowiedź r.pr. Jacek Kopacz

Zakład Ubezpieczeń Społecznych  ustalając prawo do emerytury miedzy innymi weryfikuje, czy mamy wymagany staż pracy (np. do emerytury ze względu na prace w warunkach szczególnych należy wykazać okres 25 lat dla mężczyzn i 20 lat dla kobiet do dnia 01 stycznia 1999 r.).

Często zdarza się że do pełnego okresu brakuje 2-3 lat, wówczas ZUS powinien zaliczyć pracę w gospodarstwie rolnym, pod warunkiem że wykonywana była po  16 roku życia i w wymiarze ponad 4 godzin dziennie.

Organ rentowy odmawiając zaliczenia tego okresu powołuje się na fakt uczęszczania do szkoły i związanego z tym dojazdu, co wyklucza możliwość zaliczenia tego okresu do stażu pracy ponieważ praca ta nie była wykonywana w pełnym wymiarze czasu pracy.

Natomiast sądy orzekające w tychże sprawach stoją na stanowisku że praca, aby została zaliczona do stażu pracy powinna być wykonywana w czasie przekraczającym połowę pełnego wymiaru czasu pracy tj. ponad 4 godziny. Co ważne praca ta musi mieć charakter stały i ciągły. Z powyższego opisu naszego klienta, bezsprzecznie wynika, że praca świadczona była w wymiarze około 5-7 godzin dziennie, miała charakter stały i ciągły .

Zatem odpowiadając na pytanie naszego klienta wskazany okres pracy w gospodarstwie, ZUS powinien zaliczyć do stażu pracy, dlatego też aby uzyskać prawo do emerytury, należy złożyć odwołanie do sądu i wykazać przed nim pracę w gospodarstwie rolnym np. zeznaniami świadków.

Kategoria wpisu: Aktualności. Dodaj do zakładek stały link.

Contact Us