KOMU NALEŻY SIĘ ZACHOWEK

Często słysząc słowo spadek czy spadkobierca, wyobrażamy sobie sytuację, w której otrzymujemy po zmarłym krewnym duży majątek, dzięki któremu staniemy się bogaci. Ale nierzadko zdarza się i tak, że spadek po bogatym krewnym, otrzymuje tylko jedna osoba na skutek sporządzenia przez zmarłego przed śmiercią testamentu lub  przekazania całego majątku na podstawie umowy darowizny.

Czy wtedy należy nam się coś po zmarłym?

Odpowiadając na powyższe pytanie należy odpowiedzieć twierdząco, należy nam się ZACHOWEK, ale nie zawsze.

W tym miejscu postawić należy jedno ale, ponieważ kodeks cywilny wprowadza ograniczony krąg uprawnionych do zachowku powołując do niego:

1.  zstępnych tj. dzieci, wnuki, prawnuki itd. – spadkodawcy

2. małżonka spadkodawcy

3. rodziców spadkodawcy

Zatem nie wszystkim przysługiwać będzie  uprawnienie do żądania zachowku.

Wiedzieć również należy, że warunkiem ubiegania się o zachowek jest posiadanie statusu spadkobiercy powołanego do spadku z ustawy, co oznacza tyle, że osoba wymieniona jako uprawniona do zachowku, nie może zostać w testamencie wydziedziczona przez zmarłego.

 

r.pr. Jacek Kopacz

www.odszkodowanie.mielec.pl

Kategoria wpisu: Aktualności. Dodaj do zakładek stały link.

Contact Us