Cennik

Cennik

Przykładowe stawki honorarium:

  • porada prawna online: od 35,00 zł
  • porada prawna bez analizy dokumentów: od  45,00 zł
  • porada prawna z analizą dokumentów: od 60,00  zł
  • porada prawna wraz ze sporządzeniem projektu pisma procesowego: od 80,00 zł
  • uczestnictwo w rozprawie: od 100 zł

Na wynagrodzenie radcy prawnego składa się honorarium (wynagrodzenie za świadczoną pomoc prawną) oraz zwrot ewentualnych wydatków (opłaty sądowe, skarbowe, podatki i inne koszty, poniesione w związku z prowadzeniem danej sprawy).

Przy ustalaniu honorarium brane są w szczególności następujące czynniki:

  • charakter i rodzaj sprawy
  • konieczny nakład pracy, złożoność sprawy
  • miejsce i termin wykonywania usługi
  • wymagana wiedza specjalistyczna

Contact Us