ALIMENTY Z ZAGRANICY

radca prawny mielec

Czy jest możliwość ściągnięcia alimentów na dzieci od rodziców mieszkających i pracujących za granicą.

– Mój były mąż mieszka i pracuje za granicą, mam zasądzone od niego alimenty na dzieci, jednak  od kilku miesięcy nie przesyła pieniędzy. Komornik w Polsce wszczął postępowanie, ale były mąż nie ma tu żadnego majątku, dlatego nic nie może ściągnąć. Co mogę zrobić w takiej sytuacji.

Co raz częściej do kancelarii zgłaszają się rodzice dzieci, którzy mają zasądzone alimenty od drugiego rodzica, którzy przebywają zagranicą gdzie pracują ale pomimo tego nie przekazują środków na utrzymanie własnych dzieci. Pomimo posiadanego wyroku komornicy w Polski nie mogą ściągać tych należności ponieważ dłużnicy nie mają majątku w kraju.

Co wówczas należy zrobić ?

W takiej sytuacji rodzice opiekujący się dziećmi mogą wystąpić z wnioskiem do prezesa sądu okręgowego, który na podstawie Rozporządzenia Rady (WE) nr 4/2009 z dnia 18 grudnia 2008 roku w sprawie jurysdykcji,  prawa  właściwego, uznawania  i wykonywania orzeczeń  oraz współpracy  w zakresie  zobowiązań  alimentacyjnych (Dz. U. UE. L. 09.7.1), wystąpi do kraju zamieszkania zobowiązanego rodzica, celem ściągnięcia alimentów. Do wniosku takiego należy załączyć wyrok sądowy, akty urodzenia dzieci, spis zaległości alimentacyjnych, dobrze jest również znać adres zamieszkania rodzica oraz miejsce pracy, co znacznie przyspieszy egzekucję alimentów.

Ważnym jest również to że postępowanie takie jest bezpłatne.

Kategoria wpisu: Aktualności. Dodaj do zakładek stały link.

Contact Us